Header bidding – какво означава това?

Източник: http://adprofs.co/beginners-guide-to-header-bidding/

Ако следвате технологиите в рекламата, то означава, че сте се сблъскали поне няколко пъти с термина “header bidding”. Ако не сте го срещали е доста неприятно, защото смятам че това е най-доброто постижение в технологиите за реклама от предоставянето на real-time bidding (RTB) /търг в реално време за реклами/.

Като голяма част от технологичните концепции, възприемането на новите иновации, как работят и как се напасват в текущия информационен свят е доста трудно. Доста информация има в Интернет, но тя е разбита на парчета. Тази статия има за цел да покаже един интензивен курс на основите, всичко на едно място.

В това ръководство, ще научите фундаментални неща за header bidding-а: какво представлява, защо има значение, как да го имплементирате и др.

Нека започнем с най-основният въпрос.

Read More »

Agile & Scrum

Какво е Agile

Agile е рамкиран, итеративен (етапен) подход, за разработка на software (и не само), при който изграждането на software-a се извършва по етапно и към клиентите се предоставя на база тези етапи, вместо да цели извеждането на финализиран продукт, в края на процеса за разработка.

Read More »

Полиморфизъм с PHP

Какво е полиморфизъм?

Общото определение е следното: Възможността на даден обект да съществува в различни форми.

В частност при програмирането термина е следния: Полиморфизмът е шаблон в обектно ориентираното програмиране, при който класовете имат различна функционалност, но споделят един и същи интерфейс.


<?php interface Shape { public function calcArea(); } class Circle implements Shape { private $radius; public function __construct($radius) { $this->radius = $radius;
  }

  public function calcArea()
  {
    return $this->radius * $this->radius * pi();
  }
}

class Rectangle implements Shape
{
  private $width;
  private $height;

  public function __construct($width, $height)
  {
    $this->width = $width;
    $this->height = $height;
  }

  public function calcArea()
  {
    return $this->width * $this->height;
  }
}

$circ = new Circle(2);
$rect = new Rectangle(3,4);

echo $circ->calcArea();
echo '
';
echo $rect->calcArea();

// 12.566370614359
// 12

От примера правим следният извод: Независимо, че смятаме две различни площи на два различни обекта (кръг и правоъгълник), то наследяването на интерфейса не пречи на резултата.