CPM, CPC и CPA ценообразуване при Online Медиите

Източник: https://written.com/blog/51/cpm-cpc-cpa-pricing-online-media

Има три основни начина за ценообразуване при online медия – CPC, CPM и CPA. Разликата между трите е това, на което издателя и рекламодателя се договорят да плащат. В следващите няколко реда ще разберете, че структурата за плащане доста често се определя от това, който е с преимущество при договаряне на условията, както и качеството на продукта.

CPM – първокачествен инвентар, първокачествени издатели, първокачествена цена

CPM (Cost-Per-Mille / Mille е латинско за “хиляда”/) е когато цената е базирана на 1000 импресии. Почти всички издатели предпочитат такова ценообразуване, защото продукта е базиран на складови наличности, а не на производителност. С две думи, издателите не рискуват при ефективността с рекламите с една CPM система и получават плащане на всяка една импресия. За най-големите и познати издатели, това е стандарта за заплащане и като теглим чертата на общите разходи, CPM медията е винаги на най-високо ниво в “хранителната верига”.

CPC – сферата на малкия издател и Direct Response рекламодател

CPC означава cost-per-click (цена на кликване) и е показател базиран на ефективността. Това означава, че издателя получава плащане само тогава, когато потребителя кликне на реклама без значение колко импресии се изпратят, за да го накарат да извърши това действие. Както можете да предположите, такава ценова структура е доста по-изгодна за един рекламодател, но това е много трудно за договаряне (почти невъзможно) за договаряне с който и да било издател, тъй като всичките Ad Networks (мрежи) и Ad Exchanges (борси), които са готови да купят всеки един празен инвентар и да платят за CPM, дори да е ниско-качествен. Издателите не харесват CPC ценообразуването, тъй като е трудно да планират търсенето на рекламни места, около движеща се цел, която е процент от кликване върху реклама, а въпросната реклама те никога не са я виждали или тествали преди нейното излъчване. Две кампании с една и съща CPC честота може да изискват доста различни нива на импресии, за да може издателя да сметне прихода и разходите си в пълен размер и тази цена представлява несигурност. Чак когато са изчерпали целият наличен инвентар за продаване при CPM, издателите предоставят CPC офертите, но те са на такова ниво, че рекламодателите получават най-малко атрактивните места от гледна точка на качество. Ако сте марка, която се бори за ключова демографско местоположение, това не ви върши работа.

За малките издатели, които марката няма значение, продаването на инвентара си на база CPC често е единствената възможност която имат. Но нека това презрение на този тип ценообразуване между издателите не ви бърка – CPC е изключително доходоносен бездънен пазар и има доста хора, печелещи състояние от тези кликове. Попитайте Google – един от най-големите продукти AdSense е най-голямата CPC платформа, привличаща стотици издатели и рекламодатели. CPC е с нисък рисков фактор за купуване от медия, защото рекламодателите плащат за ефективност от кликовете, за това те имат доста високо ниво сигурност, че ще получат възвращаемост от тази инвестиция.

CPA – ключова ROI и оптимизираща статистика, но рядко ценообразуваща

CPA (cost-per-action / цена при действие/, понякога и cost-per-acquisition) е една от най-доходоносните за работодателите от гледна точка на рисков фактор, защото те плащат тогава, когато резултата е продажба или конверсия при целта на кампанията им. На това ниво, рекламодателите могат да изберат, това което са склонни да платят за една продажба и могат да си нагласят без лимитен бюджет и да я забравят. Много сходно с ценообразуването на CPC, но доста неблагоприятно за издателите. Тук най-изгодно излиза за издател, чийто сайт е изцяло базиран върху реклами.

CPA може да бъде сметнат, като вземем общата продажна цена и я разделим на номера от реализирани сделки. Да кажем, че вие сте компания купила 50$ реклами и сте продали 5 бройки от продукта ви и то само на хора кликнали на рекламата вашият eCPA е $50 / 5 = $10 на продажба. Това е страхотно, ако продукта ви струва доста повече от 10 $

Advertisements

Header bidding – какво означава това?

Източник: http://adprofs.co/beginners-guide-to-header-bidding/

Ако следвате технологиите в рекламата, то означава, че сте се сблъскали поне няколко пъти с термина “header bidding”. Ако не сте го срещали е доста неприятно, защото смятам че това е най-доброто постижение в технологиите за реклама от предоставянето на real-time bidding (RTB) /търг в реално време за реклами/.

Като голяма част от технологичните концепции, възприемането на новите иновации, как работят и как се напасват в текущия информационен свят е доста трудно. Доста информация има в Интернет, но тя е разбита на парчета. Тази статия има за цел да покаже един интензивен курс на основите, всичко на едно място.

В това ръководство, ще научите фундаментални неща за header bidding-а: какво представлява, защо има значение, как да го имплементирате и др.

Нека започнем с най-основният въпрос.

Read More »

Agile & Scrum

Какво е Agile

Agile е рамкиран, итеративен (етапен) подход, за разработка на software (и не само), при който изграждането на software-a се извършва по етапно и към клиентите се предоставя на база тези етапи, вместо да цели извеждането на финализиран продукт, в края на процеса за разработка.

Read More »

Полиморфизъм с PHP

Какво е полиморфизъм?

Общото определение е следното: Възможността на даден обект да съществува в различни форми.

В частност при програмирането термина е следния: Полиморфизмът е шаблон в обектно ориентираното програмиране, при който класовете имат различна функционалност, но споделят един и същи интерфейс.


<?php interface Shape { public function calcArea(); } class Circle implements Shape { private $radius; public function __construct($radius) { $this->radius = $radius;
  }

  public function calcArea()
  {
    return $this->radius * $this->radius * pi();
  }
}

class Rectangle implements Shape
{
  private $width;
  private $height;

  public function __construct($width, $height)
  {
    $this->width = $width;
    $this->height = $height;
  }

  public function calcArea()
  {
    return $this->width * $this->height;
  }
}

$circ = new Circle(2);
$rect = new Rectangle(3,4);

echo $circ->calcArea();
echo '
';
echo $rect->calcArea();

// 12.566370614359
// 12

От примера правим следният извод: Независимо, че смятаме две различни площи на два различни обекта (кръг и правоъгълник), то наследяването на интерфейса не пречи на резултата.